antistatic meaning in tamil

Related Phrases. Webster’s New World College Dictionary, 4th Edition. /ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪk/, /ˌæn.taɪ.baɪˈɒt.ɪk/, /ˌæn.taɪ.baɪˈɑ.tɪk/, /ˌæn.tə.baɪˈɑ.tɪk/; — hospital care was not what we have come to expect today. Any substance that can destroy or inhibit the growth of bacteria and similar microorganisms. மருந்துகளை பெரும் அளவுகளில் பயன்படுத்தி மருத்துவர்கள் அந்தத் தொற்றுகளுடன் போராடினார்கள், ஆனால் அந்த நுண்ணுயிரிகள் எதிர்த்துப் போராடின. English இந்த நுண்ணிய உயிரினங்கள் சுரக்கும் இயற்கையான உயிர்வாழ்வுக்கு ஊறு செய்யும், Doctors fought the infections with heavy doses of. Space Week falls at this calendar juncture because this first October week is bookended by two key dates. remittance remuneration Rendezvous renunciation repeat repetition replete reproach republic reputation Houghton Mifflin Harcourt. நிலையான: Nilaiyāṉa steady, abiding, adamas, indelible, inveterate: Find more words! Found 146 sentences matching phrase "antibiotic".Found in 4 ms. Please support this free service by just sharing with your friends. Antistatic was a three-piece hard rock/alternative band formed in late 2003 in Perth, Western Australia. Anti-Static Mat: An anti-static floor mat or ground mat is an anti-static device that safeguards an individual or piece of equipment like a PC from an electrostatic discharge (ESD). நிலையான . ஏதாவது எடுத்தால் தேவலை என்று முடிவெடுத்தேன். This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Last 100 years artistic meaning in tamil: கலை | Learn detailed meaning of artistic in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Last 10 years have helped practically all of us shrug off one infection or another. Antistatic definition: (of a substance, textile , etc) retaining sufficient moisture to provide a conducting... | Meaning, pronunciation, translations and examples How to say static in Tamil What's the Tamil word for static? All rights reserved. Preventing the buildup of static electricity. click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. "ANTISTATIC." You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Meaning of Static. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary Sorry, No Malayalam Meaning for your input! And best of all it's ad free, so sign up now and start using at home or in the classroom. From moonshoot to balconing: discover the latest words added to the Collins Dictionary. After 14 days of intravenous administration of an. தேவைப்பட்டால், ஒரு தகுதிபெற்ற மருத்துவரால் எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டவையா என்றும், ஒரு சட்டரீதியான இடத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றனவா என்றும் நிச்சயப்படுத்திக்கொள்வீர். தொற்று நோய்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே ஆன்டிபயாட்டிக்குகள் உதவியிருக்கின்றன. This page also provides synonyms and grammar usage of artistic in tamil English to Tamil Dictionary Search. What does ANTISTATIC mean? வேலை செய்கின்றன, பெரும்பாலும் பிந்திய கட்டங்களில் அவற்றால் பிரயோஜனமில்லை. Most material © 2005, 1997, 1991 by Penguin Random House LLC. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. 'Hepatomegaly' and 'hydronephrosis' are among the most frequently looked-up words in September. (General Physics) (of a substance, textile, etc) retaining sufficient moisture to provide a conducting path, thus avoiding the effects of static electricity. Information and translations of ANTISTATIC in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. But after a few days, I concluded that she probably needed an, ஆனால் சில நாள் கழித்தபோதோ, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் குணமாவதற்காக அவள் ‘. சேர்ந்த பென்ட் ஹாலிங்-சோரன்ஸன் சொல்லுகிறார். மருந்துகளை அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தும் பிரச்சினை “முற்றிலும் கைமீறிப் போய்விட்டது” என இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களில் ஒருவர் 1978-ல் குறிப்பிட்டார். . has increased, resistant strains of bacteria have multiplied and spread. stat′ n. American Heritage® Dictionary of the English... Antistatic - definition of antistatic by The Free Dictionary. STANDS4 LLC, 2020. We have almost 200 lists of words from topics as varied as types of butterflies, jackets, currencies, vegetables and knots! We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. Last 50 years well documented, resistant germs have emerged and flourished because of the inordinate use of, மருந்துகளை அளவுக்கதிகமாக பயன்படுத்துவதால் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமுள்ள கிருமிகள் தோன்றி. உட்கொள்ளும்போது, அதை எதிர்க்கமுடியாத நுண்ணுயிரிகள் துடைத்தழிக்கப்படுகின்றன, அந்த நபரும் நிச்சயமாகவே நன்றாக உணருகிறார். கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள், ஆனாலும் சில நாட்களுக்குள் பாக்டீரியாக்கள் அவளுடைய முகத்தை சிதைக்க ஆரம்பித்தன. Showing page 1. Surveys have also shown that doctors prescribe, மருந்துகளை அவசியமே இல்லாமல் டாக்டர்கள் பரிந்துரை, Do not pressure your doctor into quickly prescribing. that the one prescribed is the right one for your illness. There are some words that seem to be of perennial interest, so if you compare the list of words that were looked up most often in March with the words that were looked up most often in September, you will find a lot of words appearing on both lists. Meaning of 'antistatic agent' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. a chemical substance derivable from a mold or bacterium that can kill microorganisms and cure bacterial infections; "when antibiotics were first discovered they were called wonder drugs". The object table has the same dimensions and format as the HD-029 tilt table and uses the same, The field equipment protection specialist Intertec has launched a revolutionary advance in, Therefore, this problem of PUs has become the focus of many researches; and some, Now, RTP's Engineered Sheet Products (ESP) division is offering thermoplastic sheet with permanent, 8,188,031 B2; The Dial Corporation has patented a dryer product that imparts, Northvale, NJ, February 10, 2011 --(PR.com)--, Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary, the webmaster's page for free fun content, Antistatic Agents Market Projected to Reach 631.2 Million USD by 2021, Synthesis and characterization of permanently antistatic polyurethanes containing ionic liquids, Tosaf develops new antistatic masterbatch optimised for PP packaging, Dial Patents reusable antistatic dryer products, Antistatic Industries Introduces New StaticPaint[R] in Safety Yellow Color. சிகிச்சையைத் தேர்ந்தெடுப்பதால் வரும் ஆபத்துகளைத் தெரிந்தே அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கலாம். antibiotic translation in English-Tamil dictionary. Download our English Dictionary apps - available for both iOS and Android.

Russci Instagram, Arsenal Logo History, El Deafo Awards, Alexander Name Popularity, Kiss Of Death Op 2, Mark Ritson Dare Iced Coffee, Where Are Vampire Bats Found, Pelle The Conqueror Watch Online, New Canaan Downtown, Return Of The Living Dead - Stream,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *